Thursday, September 11, 2008

geskenkies wat lewe gee

Gister het die Yank vir my
'n geskenkie huis toe
gebring,
na werk,

toe ek hom vra
hoekom,
toe sé hy:
I thought he is cute,
and you like green...

en hy was ook bang dat die
'hermit'krappie
dalk sou seerkry,
daar tussen die werkers
se voete en al
die masjinerie,
ek het my Yank verander
in iemand
wat deesdae
twee keer sal dink
voordat hy selfs
'n spinnekop
sal doodmaak,
net soos hy
my verander het,
om na sekere mense te kyk
met meer medelye...

ons het
vir krappie
vrygelaat in die tuin.