Sunday, April 12, 2009

Hy het opgestaanHierbo, 'n foto van die doring kroon galaxy.
So genoem omdat dit baie lyk soos die kroon van dorings wat deur die spotters op Jesus se kop gesit is.
Vandag onthou ek dat Jesus moes sterf, sodat Hy weer kon opstaan, sodat ons lewe kan he.

Jesus, woorde is nie genoeg om dankie te se nie.

Ons het vandag 'n seder fees gehou, saam met vriende.
Ek het nooit eens geweet van so 'n viering nie, dit was wonderlik om dit te beleef.