Thursday, December 3, 2009

seenwoorde

Ierse seenwoorde
in hierdie dae
van wag,
wees geduldig tot by 1:20
en luister na die o so mooie
Ierse aksent
en natuurlik
die woorde
.

en my Advent kerse

wat die koms van 'n Koningskind

voorspel

..