Friday, August 15, 2008

Woorde wat lewe gee 2"aaaah, your touch adds years to my life..." deur die Yank geuiter terwyl ek vroeér sy rug krap.