Wednesday, February 10, 2010

leef opsetlik

*
.
soos ek alreeds tevore gese het
is my woord vir die jaar
eenvoud/'simplicity'
maar
'n ander woord trek aan my hartsnare
vir 'n paar weke alreeds
.
opsetlik of dan 'intentional'


.
dit is hoe ek wil leef
elke dag
elke uur
elke minuut
elke sekonde
wil ek


laat tel
ek wil he dit moet betekenis he
.
dit is 'n uitdaging vir my
want ek kan die tyd so laat verby gaan
sonder om daarna op te let
deur dit om te wens
deur dit te mors
.
so
.
in·ten·tion·al


.
Pronunciation: \in-ˈtench-nəl, -ˈten(t)-shə-nəl\
Function: adjective
Date: circa 1677
1 : done by intention or design : intended
2 a : of or relating to epistemological intention b : having external reference


.


sim·plic·i·ty


.


Pronunciation: \sim-ˈpli-sə-tē, -ˈplis-tē\
Function: noun
Date: 14th century
1 : the state of being simple, uncomplicated, or uncompounded
2 a : lack of subtlety or penetration : innocence, naiveté b : folly, silliness
3 : freedom from pretense or guile : candor
4 a : directness of expression : clarity b : restraint in ornamentation : austerity
a. Lack of sophistication or subtlety; naiveté.
b. Lack of good sense or intelligence; foolishness.
5.
a. Clarity of expression.
b. Austerity in embellishment.
.


my twee woorde


vir hierdie


jaar van 2010
.
.
.
*botaniese afdruk, wat ek nie meer kan onthou van waar nie